$38,860

On Market: 3 Days

1.6387 Acres
 8915 San Dario • Laredo

$3,910

On Market: 3 Days

0.27 Acres
 4815 10th • McAllen

$9,600

On Market: 3 Days

0.122 Acres
 300 Main • Rio Grande City

$20

On Market: 3 Days

0.463 Acres
 420 Sam Houston • Pharr

$2,795

On Market: 3 Days

2.0087 Acres
 1109 Nolana • McAllen

$5,350

On Market: 4 Days

0.463 Acres
 420 Sam Houston • Pharr

$2,000

On Market: 4 Days

0.2626 Acres
 1711 Savannah • McAllen

$2,500

On Market: 4 Days

0.4285 Acres
 1708 Conway • Mission

$2,300

On Market: 4 Days

0.2618 Acres
 1805 Griffin • Mission

$1,300

On Market: 4 Days

0.0763 Acres
 423 3rd • Mercedes

$1,200

On Market: 4 Days

0.0918 Acres
 144 Texas • Mercedes

$2,095

On Market: 4 Days

0.6887 Acres
 3827 10th • McAllen